Reservaties voor niet leden:

 

Voor de volledigheid geven we graag ook de regels voor Sportdienst Lierde (zij gaan enkel reserveren voor Lierdenaren die geen lid zijn van TCL of andere club):

Regels Sportdienst Lierde voor Padel:


-    Zij kunnen reserveren in dal* max 7 dagen op voorhand.
-    Zij kunnen reserveren in piek* de dag zelf (korte last-minute: in de voormiddag voor ’s avonds)

Regels Sportdienst Lierde voor Tennis:


-    Zij kunnen reserveren in dal max 7 dagen op voorhand
-    Zij kunnen reserveren in piek* de dag zelf (korte last-minute: in de voormiddag voor ’s avonds)


Regels voor Losse Verhuur Tennis (via Tennisvlaanderen):


-    Zij kunnen reserveren in dal*.
-     Max 5 dagen op voorhand in dal. 
-    Dit kan ook in piek maar enkel last minute (24u).  

Regels voor Losse Verhuur Padel (via Tennisvlaanderen):


-    Zij kunnen reserveren in dal max 5 dagen op voorhand
-    Zij kunnen niet reserveren in piek*

*Piek: Maandag t.e.m. donderdag  van 17u-23u.
*Dal: weekdagen tot 17u. Voor Sportdienst Lierde is dit 18u (tennis) of 18u30 (Padel) en de hele vrijdag, zaterdag en zondag.

AANDACHTSPUNTEN voor reservaties van leden van TC Lierde Tennis & Padel:


We willen graag jullie aandacht vestigen op een hekel punt dat als zeer storend wordt ervaren door leden, werkgroepen en bestuur. Dit betreft de fraude tegen voorgaande regels, in hoofdzaak door naammisbruik. We merken op dat dit bij sommigen schering en inslag is. Dit is asociaal en egoïstisch en hoort niet thuis in onze mooie club. Wie zich hieraan bezondigt, zal gesanctioneerd worden, wie hieraan daarna nog geen gehoor aan geeft kan geschrapt worden als lid. Deze gebruiken moeten er uit!
Wat verstaan wij onder fraude:
-    Systematisch spelen op een reservatie onder een andere naam.
-    Terrein onrechtmatig blokkeren met andere naam omdat geplande speelpartner geen reserveringsrecht heeft door nog lopende reservatie(s).

Wij zullen hier niet alleen optreden tegen de overtreders maar zeker ook diegenen die deze feiten toestaan!